تاریخ برگزاری هشتمین آزمون استخدامی فراگیر تغییر کرد

سازمان سنجش در اطلاعیه ای از تعویق دوباره هشتمین آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی خبر داد متن اطلاعیه سازمان سنجش به شرح زیر است:"به اط...

ادامه مطلب